Monday, August 10, 2009

DILULUS DAN DITERBITKAN OLEH;
Kementerian Dalam Negeri Malaysia

Dewan Bahasa Dan Pustaka

TAFSIR MUBIN
Cetakan Pertama 2009

Penulis:

Salahuddin Abdullah dan Omar Khalid (2009)

Keluaran Dewan Bahasa dan Pustaka.
Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel,ilustrasi, dan isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan cara apa jua samaada secara elektronik, fotokopi, makanik, rakaman, atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka, Peti Surat 10803, 50926 Kuala Lumpur, Malaysia. Perundingan tertakluk kepada perkiraan royalti atau honorarium.


Perpustakaan Negara Malaysia

Salahuddin Abdullah:
Tafsir Mubin: Juzuk 1-5 / Salahuddin bin Abdullah
Omar bin Khalid
ISBN 978-983-46-0197-3 (set)
ISBN 978-983-62-8387-0 (jil.1)
1. Koran-Reading. 2. Koran-Recitation.3.Koran-Criticism, interpretation, etc. 4. Koran-Hermeneutics.

1.Omar Khalid. 11. Judul. 297.1224045

Di cetak oleh:
Dewama Sdn Bhd
Kompleks Dewana lot 1037 Jalan AU3/1 Kuala Lumpur.

Harga:RM600 (6 jilid) -
tidak termasuk kos penghantaran

Hubungi:

Pengedar Negeri Kelantan
Mat Nasir Mohamed
HP: 0179019707
email: nasirumk@gmail.com

Sesuai untuk Pemimpin, Ulamak, Ahli Akademik, Pensyarah, Mahasiswa, Guru, Pegawai Kerajaan dan Swasta serta untuk menimba ilmu Al Quran dalam kalangan keluarga mukmin.

Jadikanlah 'TAFSIR MUBIN' sebahagian daripada bahan rujukan dalam perpustakaan anda...'JELAS, MUDAH DIFAHAMI DAN LENGKAP'

AHLI JAWATANKUASA PENYEMAKAN DAN PENILAIAN TEKS AL-QURAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

1.Hj Azhari bin Othman
2.Mohamed Tahir b. Abd manaf
3.Moghni b.Israri
4.Zainizan b. Ismail
5.Muridi b.Hj Mohamad
6.Hj Hashim b.Othman
7.Wan Ahmad Alauddin b.HjA.Rahman
8.Syeikh Ros;an b.Hj Ab Hamid
9.Hj Ahmad b.Hj hashim
10.Hj Muhammad Helmi b.Ismail
11.Dato' Syeikh Mohamah Nor b.Mansor
12.Mazlan b. Mohd Zain
13.Othman b. Hamzah
14.Shaharuddin b.Pangilun
15.Hj Zaher Rudin b.Hj Mokhtar
16.Shafie Hj Shaari
17.Hj Mohamad b. Hashim
18.Dato' Hj Idris b. Talib
19.Dato' Sha'ari @ Shangari b. Abdullah
20.Kamaruddin b. Komeng
21.Kaharuddin b. Ngah
22.Dato' Hj Zulkifli b. Hj Ali
23.Wan Mohd Azman b.Wan Abdullah
24.Mohd Eadzli b.Mohd Yusof
25.Khairuddin b. Mohamed
26.Ab Rahim b. Mohd Zain
27.Mohd Akmal b.Hj Othman
28.Adam b. Abdullah
29.Shukri b.Sarkawi
30.Yusof b. Hazmi
31.Dato" Hj Salehuddin b. Omar
32.Mohd Khairul Anuar b. Mohamad
33.Mohd Ilham b. Hj Ikhsan
34.Hj Kadri b. Ab Hamid
35.Hj Makhadir b. Abdam

AHLI JAWATANKUASA PENYEMAKAN DAN PENILAIAN PERINGKAT DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA

1.Dr Ahmad Najib b. Abdullah (Universiti Malaya)
2.Dr Azwira b. Ab Aziz (Universiti Kebangsaan Malaysia)
3.Dr Juanda b. Jaya (Jabatan Agama Islam Sarawak)
4.Mohd Salahuddin b. Dato' Paduka Mohamad
5.Norliza bt Embong

KDN:PQ/Q. 1001/1.2/169/2008

'SATU KELUARGA SATU TAFSIR MUBIN'

Tafsir Mubin